தமிழ் கிறிஸ்தவக் களஞ்சியம்
இலவசமாய் பெற்றீர்கள், இலவசமாய் கொடுங்கள்

தமிழ் கிறிஸ்தவ ஆராதனை (நெதர்லாந்து)

ஒவ்வொரு ஞாயிறு மதியம் 01:00 மணிமுதல் 03:00 மணிவரை ஒரு சிறு விசுவாசக் கூட்டமாக இணைந்து நாங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிறோம். தற்சமயம் தமிழில் (தேவைப்பட்டால் ஆங்கிலத்திலும்) ஆராதனை நடைபெறுகிறது. இந்த ஆராதனையில் பங்குபெற விரும்பும் ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்!

Tamil Christian Worship (Enschede, The Netherlands)

Every Sunday, we as a small group of believers come together and worship our God. Currently we do worship in Tamil (if needed, in English also). If you wish to join us, you are most welcome!
Timings: 01:00 PM - 03:00 PM
Address: Rehoboth Building, Nassaustraat 40, 7513BX Enschede, The Netherlands.

Contact us for more information:
Email: info@truthintamil.com
Phone: +31640765695, +31743491964